موارد استفاده تختهosb

تخته OSB ورق هایی تولید شده از woodchips هایی از چوب های مخصوص می باشند که همراه با رزین چسب های ضد آب تحت فشار و گرمای بالا متراکم میشوند و ورق های او اس بی را تشکیل میدهند.