آیا تخته OSB ضد آب است؟

تخته او اس بی در برابر آب مقاوم است اما لزوما ضد آب نیست. چسب رزین حرارت دیده که رشته ها را برای تشکیل پانل ها می پوشاند و می چسباند، ضد آب است. با این حال، برش های