سقف لمبه روسی

لنبه های چوبی سقف لمبه روسی در پوشش های داخلی شله های چوبی یکی از متریال هایی که به وفور مورد استفاده قرار میگیرد میباشند که عمدتا از جنس چوب های نراد روسی و یا کاج سفید میباشند بسته به نوع کلاس شله این لنبه ها با ضخامت های مختلف … ادامه خواندن سقف لمبه روسی