می 22, 2019

شله چوبی A-frame

شله چوبی نوعی از ساختار کلبه ها میباشند که بنا به ظاهر به آن ها کلبه های A frame و یا کلبه های مثلثی شکل میگویند.

این کلبه ها از نظر متریال به 2 نوع رستیک (کاملا چوبی) و مدرن (ترکیبی) تقسیم بندی میشوند.

 

شله های رستیک تمام چوب:

فریم های مصرفی در این نوع کلبه ها از چوب نراد روس اشباع شده و دیر سوز میباشد.

در شله چوبی فریم ها طبق محاسبات انجام شده در کارگاه مونتاژ شده و در محل های مورد نظر

که از قبل طراحی شده است متصل میگردد.

 پوشش سقف داخلی

باتوجه به کلاس بندی این نوع کلبه ها جهت پوشش سقف داخل آن از متریال های مختلفی میتوان استفاده نمود.

1- لنبه های چوبی

2تخته OSB

3- ترمو وود

 


پوشش سقف شیبدار

جهت پوشش سقف های شیبدار شله های چوبی میتوان از متریال های متفاوتی استفاده نمود که عبارتند از:

1- شینگل

2- تایل

3- ورق های طرحدار

 


پوشش کف کلبه چوبی

در ادامه به بررسی چندین متریال جهت پوشش سطح داخلی کلبه پرداخته میشود ، البته در پوشش این قسمت از متریال های

مختلفی میتوان استفاده نمود که مهمترین آنها نام برده میشود:

1- چوب نراد روسی 20mm

2- تخته OSB

3- پارکت

 

 


پوشش دیواره های بیرونی

1- لنبه روسی

2- سمنت برد

3- تخته OSB

4- آجر های نسوز

5- شیشه 2جداره

6- UPVC


فریم های اصلی

در اجرای کفسازی و نهایتا اتصال فریم ها در کلبه های Aframe میتوان از 2 نوع متریال استفاده نمود.

1- فریم چوبی

2- فریم فلزی

 

فریم چوبی

فریم چوبی

فریم فلزی