کلبه چوبی سوئیسی

شله چوبی نوعی از ساختار کلبه ها میباشند که بنا به ظاهر به آن ها کلبه های A frame و یا کلبه های مثلثی شکل میگویند.

این کلبه ها از نظر متریال به 2 نوع رستیک (کاملا چوبی) و مدرن (ترکیبی) تقسیم بندی میشوند.

 

شله های رستیک تمام چوب:

فریم های مصرفی در این نوع کلبه ها از چوب نراد روس اشباع شده و دیر سوز میباشد.

در شله چوبی فریم ها طبق محاسبات انجام شده در کارگاه مونتاژ شده و در محل های مورد نظر که از قبل طراحی شده است متصل میگردد.

مراحل اجرای شله چوبی :

 پوشش سقف داخلی

باتوجه به کلاس بندی این نوع کلبه ها جهت پوشش سقف داخل آن از متریال های مختلفی میتوان استفاده نمود.

1- لنبه های چوبی

2تخته OSB

3- ترمو وود

پوشش سقف شیبدار

جهت پوشش سقف های شیبدار شله های چوبی میتوان از متریال های متفاوتی استفاده نمود که عبارتند از:

1- شینگل

2- تایل

3- ورق های طرحدار

پوشش کف کلبه چوبی

در ادامه به بررسی چندین متریال جهت پوشش سطح داخلی کلبه پرداخته میشود ، البته در پوشش این قسمت از متریال های

مختلفی میتوان استفاده نمود که مهمترین آنها نام برده میشود:

1- چوب نراد روسی 20mm

2- تخته OSB

3- پارکت

کلبه چوبی سوئیسی

پوشش دیواره های بیرونی

1- لنبه روسی

2- سمنت برد

3- تخته OSB

4- آجر نسوز

5- شیشه 2جداره

6- UPVC

کلبه چوبی سوئیسی

فریم های اصلی

در اجرای کفسازی و نهایتا اتصال فریم ها در کلبه های Aframe میتوان از 2 نوع متریال استفاده نمود.

1- فریم چوبی

2- فریم فلزی

کلبه چوبی سوئیسی